water_splash

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πισίνας ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής.
Οι πισίνες διακρίνονται σε χτιστές(απο μπετόν) και προκατασκευασμένες, παρουσιάζοντας μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος. Στην πρώτη περίπτωση, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εκσκαφής του εδάφους, η πισίνα καλουπώνεται εξαρχής και χτίζεται από μπετόν ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ενώ στη δεύτερη συναρμολογείται και τοποθετείται αμέσως μετά από την εκσκαφή.
Οι προκατασκευασμένες πισίνες, ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησής τους, χωρίζονται σε μόνιμες και προσωρινές. Οι μόνιμες παραδίδονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας και τοποθετούνται βυθισμένες στο έδαφος πάνω σε στρώση αδρανών υλικών ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος.
Παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις, μορφές και μεγέθη σύμφωνα με το καλούπι που διαθέτει ο κατασκευαστής.
Οι προσωρινές τοποθετούνται χωρίς προεργασία πάνω στο έδαφος, σε επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, έχουν σχήμα κυκλικό ή ορθογώνιο και απλό εξοπλισμό. Κατασκευάζονται από μια ανθεκτική μεμβράνη με μεταλλικό σκελετό, έχουν σχετικά μικρό βάθος και μεταφέρονται εύκολα.
Για την κατασκευή ή τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης πισίνας, το άνοιγμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τις διαστάσεις της.Οι χτιστές πισίνες κατασκευάζονται από μπετόν (στο στάδιο της σκυροδέτησης προβλέπεται ο εντοιχισμός των δικτύων και των φωτιστικών), ακολουθεί το σοβάτισμα με στεγανή, πατητή τσιμεντοκονία και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με ειδικού τύπου πλακάκι ή χρώμα.
Οι πισίνες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) έχουν τη δυνατότητα να πάρουν οποιοδήποτε ακανόνιστο σχήμα. Μετά από την εκσκαφή τοποθετούνται στα τοιχώματα τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και ένα πλέγμα σιδήρου. Στο τέλος, εκτοξεύεται με πίεση σκυρόδεμα χωρίς να χρειάζεται να κατασκευαστεί ξυλότυπος.
Το τοιχίο της πισίνας πρέπει να είναι στεγανό, κάτι που επιτυγχάνεται με πρόσμειξη στεγανωτικών μάζας κατά τη σκυροδέτηση και με επαλείψεις στη συνέχεια. Για τις μόνιμες προκατασκευασμένες πισίνες χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που συνδυάζουν συνθετικά υλικά (fiberglass) και εύκαμπτα φύλλα PVC.
Στην επιτόπου κατασκευή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση των περιμετρικών τοιχωμάτων με την πλάκα του πυθμένα, όπως και πρόβλεψη του σφραγίσματος των αρμών.

Εσωτερικές πισίνες

Οι κλειστές πισίνες μπορεί να διαμορφωθούν στο εσωτερικό μιας κατοικίας, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη όψη στο χώρο.
Η απόλαυση της κολύμβησης ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών αποτελεί το βασικό πλεονέκτημά τους. Θα πρέπει, όμως, να ληφθεί μέριμνα για την αφαίρεση της υγρασίας -που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για ένα κτίριο- καθώς μια θερμαινόμενη πισίνα προκαλεί εξάτμιση 1-2 λίτρων νερού ανά ώρα. Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί η γειτνίασή της με τα δομικά στοιχεία του κτίσματος.
Μια εσωτερική πισίνα μπορεί να συνδυαστεί με τη θέρμανση τόσο του νερού όσο και του χώρου διαμόρφωσης της.
Τα είδη των συστημάτων θέρμανσης είναι αρκετά (ηλιακοί συλλέκτες, θέρμανση με καύση, αντλίες κτλ.) και επιλέγονται ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τις επιθυμίες του χρήστη.
Οι πισίνες με κυμαινόμενο βάθος ενδείκνυνται για παιδιά, αλλά και για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή μεγάλης ηλικίας.· Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της πισίνας, εξοπλιστείτε με ειδικές σκούπες, βούρτσες, απορρυπαντικά και μια απόχη.

water_splash

Ζητήστε Προσφορά

  Ενδιαφέρομαι για*

  water_splash

  Gallery

  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  COMPANY PHILOSOPHY

  Περιβαλλοντική Συνείδηση

  Εφαρμόζουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας και συνεργαζόμαστε ενεργά
  πάνω σε πρότυπα και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος

  Φιλοσοφία Αριστείας

  Επιλέγουμε προϊόντα καί υλικά υψηλής ποιότητας, ευρωπαικής προελεύσεως. Υλοποιούμε σειρά ετών σύνθετα έργα με απόλυτη επιτυχία, τηρώντας τα χρονικά πλαίσια στα οποία έχουμε δεσμευθεί.

  Φιλόδοξες Κατασκεύες

  Καινοτόμες τεχνολογίες, βασιζόμενη στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και την υπευθυνότητα, κατασκευάζουμε πισίνες με νέους τρόπους κατασκευών,
  με γνώμονα τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη.

  water_splash

  ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

  BEHNCKE_Logo_ohne_Claim_gross
  unnamed3
  unnamed
  plimat
  logo-saci
  Kripsol-logo
  images2
  images
  VGE_LOGO2-e1425564061438
  unnamed2